1 Rolkowisko z wypożyczalnią rolek oraz zakupem ramp do wjazdu na rolkach oraz zakup tablicy wyników do hokeja na lodzie i rolkach

Kategoria tematyczna projektu: Sport i rekreacja

Koszt: 150 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Rolkowisko z wypożyczalnią rolek, rampami i tablicą wyników do hokeja na lodzie i rolkach.

2 Remont ul. Klimaszewskiego - ułożenie kostki betonowej

Kategoria tematyczna projektu: Infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe

Koszt: 95 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Remont drogi gruntowej poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Klimaszewskiego, na odcinku od ul. Bocznej do ul. Królewieckiej. Jest to kluczowy, ok 110 metrowy odcinek drogi, który pełni rolę dojazdu do dużego osiedla domów jednorodzinnych. To wąska droga o bardzo dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego. Obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym.

3 Mińsk Mazowiecki-Bezpieczne Miasto-roczny cykl praktycznych szkoleń i pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego reagowania przy nagłych zdarzeniach, takich jak wypadki drogowe, zasłabnięcia, pożary, itp., przeprowadzonych dla mieszkańców miasta przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Mińsku Mazowieckim

Kategoria tematyczna projektu: Infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe

Koszt: 75 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W każdym miesiącu roku 2019, w terminie uzależnionym od kalendarza imprez miejskich, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mińsku Mazowieckim, na specjalnie przygotowanym stoisku, będą prezentować, jak postępować w różnorodnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Z pokazów będzie mógł skorzystać każdy chętny ucząc się tym samym pierwszej pomocy, zachowań w trakcie wypadku drogowego czy pożaru.

4 Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej

Kategoria tematyczna projektu: Infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe

Koszt: 96 700 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej z kostki brukowej

5 Specjalistyczna opieka medyczna dla mińskich sportowców

Kategoria tematyczna projektu: Sport i rekreacja

Koszt: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania grupa 300 sportowców zostanie objęta specjalistyczną opieką medyczną lekarza medycyny sportowej, kardiologa i dietetyka w celu wczesnego wykrycia czynników ryzyka.

6 Zakup i montaż ławek w ilości 10 szt.

Kategoria tematyczna projektu: Infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Realizacja przedmiotu zadania we wskazanych lokalizacjach terenie miasta.

7 Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3

Kategoria tematyczna projektu: Sport i rekreacja

Koszt: 150 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3 to szansa na bezpieczne i twórcze spędzanie przez nie wolnego czasu. Pomoże im on uczyć się współpracy w grupie, ćwiczyć wytrzymałość i to jak sprostać wyzwaniom. Będzie radością dnia codziennego i szansą na odreagowanie napięć.

8 Wydanie płyty archiwizującej i promującej twórczość mińskich zespołów muzycznych “Mińskie Zagłębie Muzyczne 2019”

Kategoria tematyczna projektu: Kultura

Koszt: 25 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Płyta CD archiwizująca utwory lokalnych zespołów muzycznych z Mińska Mazowieckiego i okolic. Dotychczas ukazałysię 3 edycje płyty Mińskie Zagłębie Muzyczne wydane przez Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Kulturalna w latach 2007, 2010 i 2013. Zadanie zakłada dobór artystów, zrealizowanie nagrań dla artystów nie posiadających profesjonalnych nagrań w wynajętym studio nagrań, edycję płyty, projekt okładki, wyprodukowanie-tłocznie płyt.

×