projekt nr 7

7. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3


Opis projektu

Budowa placu zabaw dla dzieci wyposażonego w nowoczesne i bezpieczną nawierzchnię pozwoli na komfortowe, aktywne i twórcze spędzanie przez nie wolnego czasu. Dzieci podczas takiej zabawy ćwiczą wytrzymałość i uczą się, jak sprostać wyzwaniom. Plac zabaw będzie radością dnia codziennego dzieci i szansą na odreagowanie napięć. Na chwilą obecną Szkoła nie dysponuje placem zabaw. Istnieje konieczność chodzenia z uczniami na plac zabaw do parku miejskiego co pociąga za sobą różnego rodzaju komplikacje.

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II ul. Budowlana 2 w Mińsk Mazowieckim

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup urządzeń na plac zabaw115 000 zł
2Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni35 000 zł
Łącznie: 150 000 zł