projekt nr 8

8. Wydanie płyty archiwizującej i promującej twórczość mińskich zespołów muzycznych “Mińskie Zagłębie Muzyczne 2019”


Opis projektu

Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki i okolic działa kilkanaście amatorskich zespołów muzycznych. Uważamy, że dorobek mińskich artystów – muzyków jest istotnym elementem kształtującym obraz społeczności lokalnej. Dotychczasowa twórczość była już archiwizowana na 3 edycjach płyty Mińskie Zagłębie Muzyczne wydawanej przez Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Kulturalna w latach 2007, 2010 i 2013. Do tej pory na płytach z serii “Mińskie Zagłębie Muzyczne” utrwalono około 60 utworów mińskich zespołów muzycznych. Kolejne wydawnictwo byłoby naturalną kontynuacją dotychczasowych działań w tym zakresie. Dzięki temu za kilkadziesiąt lat nasze Miasto będzie mogło pochwalić się historią muzyczną naszego regionu zgromadzoną na profesjonalnie zrealizowanych płytach. Do tej pory projekt tego typu nie jest realizowany w żadnym innym mieście w Polsce. Płyta niewątpliwie będzie stanowić także ciekawy element promocji Mińska Mazowieckiego.
Zadanie zakłada dobór artystów, zrealizowanie nagrań dla artystów nie posiadających profesjonalnych nagrań, edycję płyty, projekt okładki, wyprodukowanie-tłocznie płyt.

Opis lokalizacji

Mińsk Mazowiecki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1nagrania 10 utworów10 000 zł
2projekty okładki3 000 zł
3druk okładek i produkcja płyt 2000 szt x 6zł12 000 zł
Łącznie: 25 000 zł