projekt nr 4

4. Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej


Opis projektu

Budowa nawierzchni ulicy z kostki brukowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Opis lokalizacji

ul. piaskowa - działki gruntu nr ewid. 2968/7 i 2968/13

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa nawierzchni z kostki bukowej 578 m2 x 150 zł86 700 zł
2Opracowanie dokumnetacji projektowej10 000 zł
Łącznie: 96 700 zł