Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Protokół sporządzony dnia 25 września 2023 r. z oceny projektów zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego

Poniedziałek, 25 września 2023

  1. W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono 10 projektów.
  2. Zaopiniowano pozytywnie 9 projektów. Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
  3. Zaopiniowano negatywnie 1 projekty. Lista projektów odrzuconych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

Załączniki:

Powrót