Wybrany do realizacji

1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW PRZY DWORCU PKS

Kategoria tematyczna projektu: Sport i rekreacja

Koszt: 150 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Kategoria tematyczna projektu: Inne

Koszt: 150 000 zł

Wybrany do realizacji

3 STOJAKI I STACJE ROWEROWE

Kategoria tematyczna projektu: Infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe

Koszt: 45 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Oświetlenie parku przy dworcu autobusowym

Kategoria tematyczna projektu: Infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe

Koszt: 100 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt