Protokół sporządzony dnia 24 września 2020 r. z oceny projektów zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2021

Piątek, 25 września 2020

Protokół sporządzony dnia 24 września 2020 r. z oceny projektów zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2021

1.    W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono 12 projektów.
2.    Zaopiniowano pozytywnie 4 projekty. Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
3.    Zaopiniowano negatywnie 8 projektów. Lista projektów odrzuconych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Załączniki:

Powrót