Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w sprzęt ratowniczo-gaśniczy


Lokalizacja

ul. Warszawska 120

Opis projektu

Zadania stawiane straży pożarnej z roku na rok wymagają ciągłego pogłębiania wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim wyposażania w coraz to nowszy sprzęt.  Środki przeznaczone z Mińskiego Budżetu Obywatelskiego pozwolą na zakup m.in. armatury wodno-pianowej, aparatów powietrznych, sprzętu: burzącego, spalinowego, łączności, medycznego, jak również sprzętu wykorzystywanego podczas zdarzeń drogowych.

Uzasadnienie

Sprzęt wykorzystywany w straży pożarnej musi posiadać niezbędne badania i certyfikaty, co czyni go drogim w zakupie. Dzięki środkom pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego, strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim zostaną doposażeni w niezbędny, a zarazem profesjonalny sprzęt, który znacząco podniesie poziom gotowości operacyjnej do podejmowania akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego150 000 zł