Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. ZIELONO MI! Nawodnienie jedynego, pełnowymiarowego boiska trawiastego w Mińsku Mazowieckim.


Lokalizacja

Stadion Miejski w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sportowej 1

Opis projektu

Jednym z podstawowych elementów utrzymania nawierzchni trawiastej jest nawadnianie jej. Są różnego typu sposoby nawadniania, ale najlepszym i najskuteczniejszym jest instalacja podziemna, którą w każdej chwili można załączyć — nawet w nocy. Całkowita instalacja nawadniająca składa się z podziemnej sieci wykonanej z rur polietylenowych, zraszaczy, urządzeń sterujących oraz elementów łączących.
Sieć podziemna wykonana jest jako pierścień dookoła płyty z rur polietylenowych PE el 63 — PN 10 układanych na głębokości około 60 — 80 cm poniżej powierzchni terenu. Zaopatrzona jest dodatkowo w 1 — 2 zawory spustowe umożliwiające odwodnienie sieci podczas prac serwisowych. Całkowita długość sieci bez rurociągu zasilającego wynosi około 450 mb. Wzdłuż sieci prowadzone są kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem. Powyższe rozwiązanie stosowane jest dla głównych boisk stadionów miejskich.
Czas wykonania instalacji wynosi 7 — 10 dni.

Uzasadnienie

Nie możemy pozwolić, żeby jedyne pełnowymiarowe boisko o nawierzchni trawiastej miało inny kolor niż kolor soczystej zieleni. Tylko zraszanie systemowe może to zapewnić. Jest to najmniej dokuczliwy pobór wody dla mieszkańców okolicznych domów. A co najważniejsze jest to najmniejszy pobór życiodajnej WODY.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty urządzeń nawadniających50 000 zł
2Sieć podziemna — materiał i montaż45 000 zł
3Przyłącze do sieci15 000 zł
Łącznie: 110 000 zł