Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Zakup mobilnego parkour park wraz z rozbudową mobilnego skateparku dla rolkarzy


Lokalizacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
ul. Wyszyńskiego 56
05-300 Mińsk Mazowiecki
Numer działki ewidencyjnej: 4622/8

Opis projektu

W ramach przedmiotowego zadania zostanie zakupiony mobilny parkour park oraz urządzenia (rampy) do jazdy na rolkach.
Mobilny parkour park to miejsce do trenowania aktywności fizycznej parkour. Dzięki temu osoby, trenujące mogą rozwijać naturalne ruchy ciała i zwiększać ogólną sprawność ruchową.
Mobilny parkour park zbudowany jest z płyty sklejkowej. Konstrukcję tworzą prostopadłościany połączone ze sobą za pomocą rurek. Całość mobilnego parkour parku jest składana.
W ramach poprzedniego budżetu obywatelskiego w 2019 r, zostały zakupione urządzenia na nowo powstałe rolkowisko (mobilny skatepark) znajdujący się na boiskach wielofunkcyjnych przy ul. Wyszyńskiego 56. Głównym i największym urządzeniem jest minirampa. W związku z korzystaniem w/w skateparku użytkownicy rolkowiska wnosili swoje uwagi. Jednym z nich jest brak barierek na minirampie oraz brak ramp do zjazdu z minirampy.
W związku z powyższym przedmiotem wniosku do budżetu obywatelskiego jest rozbudowa powstałego skateparku o urządzenia, które stworzą duży bezpieczny mobilny skatepark dla rolkarzy.
Będą to urządzenia drewniane, segmentowe, które będzie można rozłożyć i magazynować w sezonie zimowym.
W chwili obecnej jedynym miejscem do jazdy na rolkach jest miński skatepark znajdujący się w Parku Miejskim, który jest zniszczony a jazda po nim stwarza duże zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Jednocześnie wnioskowany skatepark jest umiejscowiony na boiskach wielofunkcyjnych, które są przez całą dobę monitorowane, a cały obiekt jest zadaszony. Dzięki temu można użytkować skatepark niezależnie od warunków pogodowych. W ramach zadania zostaną zakupione urządzenia. Wykonawca urządzeń sam je zamontuje na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim.

Uzasadnienie

W Mińsku Mazowieckim prężnie rozwijają się dwa sporty zaliczane do sportów ekstremalnych - parkour oraz jazda na rolkach. Dwa środowiska skupiają kilkaset osób. Są to osoby aktywnie uczestniczące w wydarzeniach sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej (we wrześniu 2019 r. Mistrzem Polski Juniorów w jeździe agresywnej na rolkach został Szymon - Mińszczanin). Miasto nie posiada infrastruktury, która ułatwia trening dzieciom i młodzieży z Mińska Mazowieckiego. Zakup mobilnego Parkour Park oraz rozbudowa mobilnego skateparku, które będą znajdowały się na zadaszonym obiekcie pomogą w rozwoju tych dwóch dyscyplin sportowych. Urządzenia będą na stanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup mobilnego Parkour Park30 000 zł
2Rozbudowa mobilnego skateparku 120 000 zł
Łącznie: 150 000 zł