projekt nr 3

3. Profilaktyka wad postawy dzieci klas „1” miejskich szkół podstawowych


Opis projektu

Podniesienie znaczenia aktywności ruchowej dzieci (uczniów) oddziałów „ 1". Współczesny postęp cywilizacyjny i techniczny wpływa negatywnie na stan zdrowia i poziom sprawności motorycznej młodzieży. Już w wieku szkolnym zauważa się nadmierne przeciążenie pracą umysłową, niedostateczny poziom zabaw ruchowych i siedzącą pozycję pracy. Wszystkie te czynniki prowadzą do nadmiernego obciążenia kręgosłupa, a w konsekwencji do jego schorzeń zwyrodnieniowych i złej postawy ciała człowieka.
Profilaktyka wad postawy ciała ma za zadanie zatrzymanie, bądź wyeliminowanie schorzeń postawy. Proponowany cykl gimnastyki korekcyjnej skierowano dla najmłodszych mieszkańców miasta narażonych w szczególności na szybki rozwój schorzeń kręgosłupa.
Zadanie oszacowano dla ok. 460 dzieci (20 oddziałów/23 dzieci na oddział). Przyjęto podział dzieci na grupy nie przekraczające 10 osób. Intensywność zajęć przyjęto na poziomie dwóch godzin tygodniowo co daje ok. 1840 godzin w semestrze. Koszt połowy godzin przyjęto dla stawki nauczyciela dyplomowanego, drugą połowę dla stawki nauczyciela mianowanego.
Proponowane zadanie mam nadzieję przyczyni się do podniesienia stanu zdrowia i tężyzny fizycznej (postawy sportowej) dzieci.

Opis lokalizacji

Miejskie szkoły podstawowe na terenie miasta Mińsk Mazowiecki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Szacunkowa liczba godzin na semestr dla wszyskich szkół wynosi 184072 000 zł