projekt nr 1

1. Nawodnienie płyty boiska przy ul. Sportowej 1 – budowa studni głębinowej


Opis projektu

Stadion sportowy MOSiR zlokalizowany przy ulicy Sportowej 1 jako jeden z nielicznych stadionów na których toczą się rozgrywki IV-ligowe nie posiada systemu nawodnienia. Proces właściwego dbania o stan murawy ograniczony jest w związku z tym do ręcznego obsługiwania przenośnych zraszaczy, które zasilane są w wodę wężem gumowym podłączonym do wodociągu miejskiego. Z uwagi na brak odpowiednich przekrojów rur przyłączeniowych oraz duże okresowe obciążenie wodociągu w okolicy stadionu, ciśnienie wody uzyskiwane z sieci jest często niewystarczające. Ponadto zużycie wody miejskiej z wodociągu wiąże się z kosztami jej zakupu.
Alternatywą dla obecnego stanu rzeczy jest budowa studni głębinowej na terenie obiektu przy ul. Sportowej 1 i zaopatrywanie przenośnych zraszaczy (a w przyszłości docelowego automatycznego systemu nawodnienia) w wodę pochodzącą ze studni. Znacznie obniży to koszty które po wykonaniu inwestycji ograniczą się jedynie do opłaty za prąd elektryczny zużyty przez pompy. W toku zbierania wstępnych szacunków i kosztów podanych w pkt. nr 7 otrzymaliśmy informację od potencjalnego wykonawcy sugerującą docelową głębokość studni na 60 metrów. W tabeli nr 7 uwzględniony został koszt jednego negatywnego próbnego odwiertu - oczywiście może okazać się że taki odwiert nie będzie miał miejsca, nie mniej może być również tak że będzie ich kilka. Tej sytuacji niestety nie możemy w 100% przewidzieć, dlatego precyzyjne określenie kosztów jest utrudnione. Woda pozyskana ze studni po podłączeniu tło obecnie funkcjonującej instalacji opcjonalnie mogłaby również zaopatrywać budynek MOSiR oraz przenośne toalety zlokalizowane przy ul. Sportowej. Do decyzji zarządcy obiektu, po weryfikacji sianu chemicznego i ew przydatności wody do spożycia.

Opis lokalizacji

Stadion MOSiR ul. Sportowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt robót geologicznych1 500 zł
2Wiercenie studni + filtr (60m głębokości)7 700 zł
3Dokumnetacja hydrogeologiczna2 000 zł
4Operat wodno-prawny2 500 zł
5Uzbrojenie studni w pompę głębinową3 500 zł
61 próbny odwiert negatywny ( wp rzypadku zbyt małek wydajności 60 m głębokości)1 800 zł
7Zakup zbiornika retencyjnego wraz z montażem 4 000 zł
8Inne prace montażowe1 500 zł
9Koszty rocznej eksploatacji (prąd) 5-6 miesięcy w roku1 000 zł
Łącznie: 25 500 zł