Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Ogród rekreacyjny przy Szkole Podstawowej Nr 5 zaprojektowany przez uczniów klas I-III w programie Minecraft


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Mińsku Mazowieckim ul. Małopolska 11

Skrócony opis projektu

Ogród rekreacyjny zaprojektowany zostanie przez  uczniów z klas I-III w programie komputerowym Minecraft. Korzystając z kreatywności uczniów stworzony będzie plac dla dzieci o jakim one same marzą. Teren zostanie wyposażony w charakterystyczne dla Minecrafta geometryczne elementy małej architektury krajobrazu oraz Kreatywnej Strefy Gier.
Teren ten będzie nie tylko atrakcyjną przestrzenią publiczną, ale także miejscem wyróżniającym teren szkoły Podstawowej Nr 5 na tle miasta. Projektowanie i realizowanie ogrodu  własnego pomysłu będzie dla uczniów niezapomnianą lekcją informatyki, biologii, ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Dzieci nauczą się szacunku do otaczającej przestrzeni, wspólnego dbania i pielęgnowania terenu, w który włożą tyle pracy i serca.

Opis projektu

Ogród rekreacyjny zaprojektowany zostanie przez uczniów z klas I-III w programie komputerowym Minecraft. Korzystając z ogromnego potencjału i kreatywności uczniów stworzony będzie plac dla dzieci o jakim one same marzą. Analizowanie własnych potrzeb oraz zastanawianie się nad swoim otoczeniem, i nad tym, jak można by je zmienić, by stało się lepszym miejscem do życia, będzie zachęcało dzieci do szerszego zrozumienia środowiska miejskiego, publicznego zabierania głosu w swoich sprawach oraz większego zaufania do swoich pomysłów.
Ogród rekreacyjny zaprojektowany zostanie przez uczniów w programie Minecraft, przy współudziale nauczycieli informatyki ze Szkoły Podstawowej. Wybrany do tego zadania program Minecraft to nie tylko gra o walorach edukacyjnych, ale olbrzymia platforma projektowa. Niektóre elementy projektu ogrodu zostaną przez dzieci zaprogramowane przy użyciu odpowiednich skryptów, a pozostałe zbudowane blok po bloku. To co zostanie wymyślone i zbudowane w cyfrowym świecie, przekształci się później w to, co namacalne i rzeczywiste w przestrzeni publicznej. A cały proces projektowania i proces powstawania przestrzeni ogrodu będzie rozwijał w dzieciach wiele społecznych kompetencji, uczył współpracy w grupie, korzystania z najnowszej technologii, analizowania zalet różnych rozwiązań projektowych i wizualizowania pomysłów. Realizowanie ogrodu własnego pomysłu przez wytyczanie ścieżek w terenie, sadzenie roślin, nadzorowanie prac ziemnym będzie niezapomnianą lekcją biologii, ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Teren przeznaczony na ogród rekreacyjny znajduje się w bliskim sąsiedztwie placu wejściowego do szkoły. Zagospodarowanie niewykorzystanej dotychczas przestrzeni umożliwi uczniom spędzenie czasu na świeżym powietrzu podczas zajęć szkolnych, przerw i lekcji wychowania fizycznego. A dla dzieci korzystających ze,szkolnej świetlicy będzie dodatkowym miejscem zabaw w pogodne dni. Z nowopowstałego terenu rekreacyjnego przed szkołą będzie mogła korzystać społeczność lokalna po skończonych zajęciach szkolnych oraz podczas wakacji.
Teren zostanie wyposażony w charakterystyczne dla Minecrafta geometryczne ławki, kosze na śmieci oraz elementy Kreatywnej Strefy Gier np. Labirynt kwadrat, Tablica matematyczna, Klasy „Dni tygodnia", Szachownica itp. Kompozycja roślinna będzie dekoracyjna w sezonie wiosennym, jesiennym oraz zimowym. Szata roślinna zostanie dobrana pod względem wytrzymałości na intensywne użytkowanie, zastosowane będą formy strzyżone oraz gabiony (sześcienne formy wypełnione kruszywem lub pokryte pnączami), aby oddać charakter minecraftowego świata.
Wyposażenie terenu w elementy Kreatywnej Strefy Gier będzie doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły. Pozwoli to w wyjątkowo ciekawy sposób wypełnić grami chodnikowymi niewykorzystaną dotychczas przestrzeń wokół placówki oświatowej, a ściślej drogę prowadzącą z budynku szkolnego na parkingi rowerowe i boiska szkolne. Szkoła nie tylko otrzyma niezbędną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli podczas zajęć, ale także bardzo atrakcyjny wygląd Kreatywnej Strefy Gier zachęci do większej aktywności ruchowej dzieci.
Ogród zaprojektowany w myśl filozofii Mincecrafta, czyli świata zbudowanego z bloków będzie nie tylko atrakcyjną przestrzenią, ale także miejscem wyróżniającym teren Szkoły Podstawowej nr 5 na tle miasta. Żywe kolory, różnorodność kształtów i form stanowić będzie ozdobę otoczenia szkoły, silnie oddziaływać na wyobraźnię dzieci, wpłynie na ich rozwój estetyczny i intelektualny. Ogród stworzony przez dzieci nauczy je szacunku do otaczającej przestrzeni, wspólnego dbania i pielęgnowania terenu, w który włożą tyle pracy i serca.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nawierzchnia dla Kreatywnej Strefy Gier nawierzchnia z kostki brukowej19 500 zł
2Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu22 500 zł
3Ławki ogrodowe9 000 zł
4Kosze ogrodowe1 200 zł
5Gabiony3 800 zł
6Elementy Kreatywnej Strefy Gier i zabawki ogrodowe45 000 zł
7Roślinność24 000 zł
8Ziemia, kora sosnowa, agrowłóknina, gordery15 000 zł
9Przygotowanie map terenu, opracowanie wizualizacji, materiałów oraz skryptów do kodowania w Minecrafcie10 000 zł
Łącznie: 150 000 zł