Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Wymiana zniszczonych płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej


Lokalizacja

Działka nr 458/78 - droga wewnętrzna
od ul. Chełmońskiego

Skrócony opis projektu

Wyłożenie około 500 m2 nawierzchni działki 458/78 kostką betonową.

Opis projektu

Nawierzchnia działki została wykonana przed czterdziestu laty i nigdy nie była remontowana.
Jest to droga używana przez Mieszkańców osiedla, właścicieli garaży oraz mieszkańców miasta. Intensywne korzystanie doprowadziło do jej pogłębiającej się dewastacji.
Coraz trudniejsze jest korzystanie z niej. Liczne zagłębienia - wypełnione wodą po opadach - utrudniają poruszanie się zarówno ludziom jak i samochodom. Osiedle ma coraz więcej Mieszkańców w starszym wieku. Dochodzi do licznych potknięć o wystające płyty i nierówności, a efekcie do -groźnych dla osób starszych - upadków.  
W bieżącym roku stan nawierzchni uległ dalszemu dramatycznemu pogorszeniu ze względu na transport tą drogą ciężkich materiałów budowlanych do wznoszonego w pobliżu budynku. Tę ostatnią sytuację przerwała dopiero interwencja mieszkańców w Urzędzie Miasta.
Obraz opisywanej drogi znacznie pogarsza też estetykę osiedla. Jest to szczególnie widoczne po remoncie targowiska. Jest to też jedyny odcinek nawierzchni na osiedlu, który nie został dostosowany do nowej estetyki tej okolicy. Jest to dla nas szczególnie ważne, ponieważ Mieszkańcy dokładają starań o wygląd okolicy i poczynili w tej sprawie liczne inwestycje (altana śmietnikowa, ogrodzenie, ukwiecenie, posadzenie zieleni itp.
Od 2013 roku Mieszkańcy osiedla systematycznie składają do Urzędu Miasta wnioski o umieszczenie tego zadania w budżecie miasta. Mamy w tej sprawie poparcie Miejskiej Rady Seniorów. Nasze wnioski są uznawane za zasadne, ale odrzucane ze względu na brak środków finansowych.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyłożenie 500 m2 kostką betonową 500 m2*200 PLN/m2100 000 zł