projekt nr 1

1. Rozbudowa monitoringu miejskiego


Opis projektu

Rozbudowa monitoringu miejskiego - montaż kamery obrotowej na skrzyżowaniu ulicy Sosnowej z ulicą Widok wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (sieciowej).

Umieszczenie kamery obrotowej systemu miejskiego monitoringu w tym miejscu, w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów pieszo-drogowych w tej części miasta poprzez:
- obserwację okolic kładki dla pieszych nad torami kolejowymi, gdzie często zgłaszane są przypadki zachowań niepożądanych (spożywanie alkoholu, zaśmiecanie),
- obserwację ulicy Sosnowej od skrzyżowania z ulicą Widok w kierunku ulicy Wesołej, która na tym odcinku stanowi główny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych zmierzających do centrum miasta lub mińskich dworców, a którzy ze względu na miejscowe uwarunkowania (gęsta roślinność na przylegających do ulicy działkach) nie czują się bezpiecznie szczególnie w godzinach wieczornych i wczesno porannych,
- stała obserwacja tego skrzyżowania znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i ograniczy dziś w tym miejscu powszechny proceder niewłaściwego parkowania pojazdów; rejon ulic Widok i Sosnowej będącymi ciągiem pieszo-drogowym charakteryzuje się zintensyfikowanym ruchem pojazdów generowanym przez okolicznych mieszkańców oraz pasażerów kolei i autobusów regionalnych parkujących swoje pojazdy w tym miejscu.

Ulica Widok na odcinku od kładki dla pieszych nad torami kolejowymi do skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego jest też szczególnie uczęszczana przez młodzież szkolną oraz pracowników firm i zakładów zlokalizowanych w południowej części miasta.
Wszystko to sprawia, że w mojej ocenie rozbudowa systemu miejskiego monitoringu o kamerę we wskazanym miejscu jest niezbędna a jej montaż znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców a także wpłynie pozytywnie na efektywność pracy służb miejskich i porządkowych.
Jednocześnie wykonana instalacja będzie swoistym zalążkiem dla dalszej rozbudowy sieci miejskiego monitoringu w południowej części Mińska Mazowieckiego.

Opis lokalizacji

Skrzyżowanie ulicy Widok z ulicą Sosnową w Mińsku Mazowieckim.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie 1000m sieci światłowodowej wraz z dokumentacją projektową oraz kosztami prac i materiałów26 000 zł
2Montaż kamery na słupie wraz z kosztem przyłącza energetycznego (zasilania)4 000 zł
3Kamera obrotowa6 000 zł
4Licencja na oprogramowanie do obsługi kamery w centrum monitoringu900 zł
Łącznie: 36 900 zł