projekt nr 4

4. Strefa Przyjazna Owadom


Lokalizacja

Działka miejska nr 2681/14 przy ul. A.Chróścielewskiego

Skrócony opis projektu

Strefa Przyjazna Owadom jest projektem, który będzie łączył stworzenie łąki kwietnej wieloletniej do powierzchni 2000 m² wraz z zawieszonymi 10 budkami dla tzw. owadów pożytecznych (między innymi: pszczoły murarki, motyla, biedronki i złotooki) na drzewach. Zostanie zachowane miejsce na przejazd przez łąkę dla rowerów oraz możliwość spaceru dla mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki w celach edukacji z tablic informacyjnych dotyczących danych gatunków owadów, roślin i łąk kwietnych w Polsce.

Opis projektu

Łąka kwietna wykonanie:
- zerwanie i wywóz (utylizacja) darni: 10 zł/m²,
- spulchnienie (min. 15 cm) terenu przy pomocy glebogryzarki/agregatu uprawowego: 5 zł/m²,
- oczyszczenie terenu z nieczystości (korzenie, kamienie, gruz) i wyrównanie: 5 zł/m²,
- wysiew nasion z materiałem wypełniającym (nasiona powinny pochodzić ze sprawdzonego źródła, mieszanka wysoka jakościowo): 15 zł/m²,
- wałowanie terenu: 5 zł/m²,
- średni koszt powyższych wyliczeń za m²: 30 zł.

Mieszanki wieloletnie kosimy dwa razy na rok. Pierwsze koszenie wykonujemy w czerwcu lub lipcu. Kolejne w sierpniu lub wrześniu. Z roślin można pozyskać nasiona, które zostałyby rozsyłane i oddawane mieszkańcom Mińsk Mazowieckiego w celu zachęcenia ich do zakładania swoich łąk kwietnych na własnych działkach. Ważną sprawą jest zostawienie siana po koszeniu na polu. Pozwoli to osypaniu się nasion, które w kolejnym roku zapewnią wzrost nowych roślin. Koszenie wykonujemy tradycyjną kosą albo kosiarką listwową. Koszenie wykonujemy na wysokości 8-10 cm. Koszenie na niższej wysokości może uszkodzić rozety liściowe roślin wieloletnich. Poza tym dzięki wyższemu koszeniu teren jest lepiej zadarniony, co zmniejsza parowanie wody z gleby.

Wykonanie budek dla owadów pożytecznych:
- kupno 10 sztuk budek dla owadów pożytecznych rozmiaru średniego: 1 sztuka/170 zł,
- umieszczenie wysoko na drzewie budek dla owadów pożytecznych (uniknięcie aktów wandalizmu).

Umieszczenie dwóch tablic informacyjnych:
- tablica przedstawiająca pozytywny wpływ gatunków owadów dzikich w Polsce na środowisko,
- tablica dotycząca zalet łąk kwietnych w Polsce.

Ze względu na limit znaków w uzasadnieniu poniżej zamieszczam uzasadnienie dla łąk kwietnych w naszym mieście:
Łąka kwietna wieloletnia jest alternatywą dla miejskich trawników, stanowi azyl dla setek owadów i roślin, pomaga w walce z niekorzystnymi czynnikami zmian klimatu, pochłania dwutlenek węgla podczas procesu fotosyntezy, obniża temperaturę gleby, ogranicza wysychanie gleby oraz zatrzymuje pyły komunikacyjne tworzące smog. Również dzięki nabytym kolorom i zapachom z kwiatów, poprawi odbiór wizualny okolicy i pobudzi świadomość społeczną dotyczącą zalet wynikających z siana łąk kwietnych w swoich okolicach. Pozyskiwanie nasion ze stworzonej łąki i rozdawanie za darmo mieszkańcom Mińska Mazowieckiego tychże nasion kwiatów łąkowych, da im możliwość założenia łąk kwietnych na własnych działkach.
Bibliografia:
1. Jędrak J. "Ich znikanie budzi we mnie grozę i przygnębienie", smoglab.pl, 2019.
2. Ziemiański M., Klimczak A., "Hotele dla owadów - dobra praktyka czy wielka pomyłka?", Kosmos, 2018.

Uzasadnienie

Według najnowszych publikacji naukowych, owady w Polsce są coraz bardziej narażone na intensywne przemiany środowiska naturalnego, które oddziałują na ich liczebność (Jędrak, 2019). Budki dla owadów pożytecznych stanowią schron oraz miejsce rozrodcze dla najważniejszych dzikich zapylaczy w naszym kraju, między innymi: pszczoły murarki, motyla, biedronki i złotooki, które są gatunkami pożytecznymi, zapylającymi rośliny oraz zwalczającymi inne szkodniki. Według naukowców hotele dla owadów w miastach wpływają pozytywnie na świadomość społeczną mieszkańców, dzieci i dorosłych w zakresie biologii zapylania oraz roli owadów w ekosystemach (Ziemiański i Klimczak, 2018). Zostawienie miejsc dla przejazdów rowerowych i trasy spacerowej na terenie łąki kwietnej umożliwi edukację mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki (w tym uczniów niższych klas i przedszkoli) z tablic informacyjnych umieszczonych w pobliżu, które będą dotyczyć problematyki owadów i łąk kwietnych w Polsce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budki dla owadów pożytecznych - rozmiar średni, sztuk 101 700 zł
2Założenie łąki kwietnej wieloletniej do powierzchni 2000 m²60 000 zł
3Pozostawienie naturalnych ścieżek rowerowych i spacerowych
4Tablice informacyjne dotyczące owadów i łąk kwietnych, sztuk 21 000 zł
5Szacunkowy roczny koszt koszenia500 zł
Łącznie: 63 200 zł