projekt nr 2

2. ZIELONE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE


Lokalizacja

1) Przystanek Autobusowy – ul. Tadeusza Kościuszki
2) Przystanek Autobusowy – Plac Dworcowy
3) Przystanek Autobusowy – ul. Jana Łupińskiego
4) Przystanek Autobusowy – ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada postawienie 4 zielonych przystanków (wiat przystankowych) poprzez nasadzenie roślinności na dachach wiat jak również wokół nich. Wiaty przystankowe będą obsadzone trawą, na ścianach mają się znaleźć pnącza, a na dachu znajdą się rośliny, które dają sobie radę w trudnych warunkach atmosferycznych. Projekt ma za zadanie pełnić rolę edukacyjną, antysmogową, proekologiczną. Zielone przystanki to dodatkowa zieleń w najbardziej ruchliwych częściach miasta.

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie 4 zielonych przystanków (wiat przystankowych) poprzez nasadzenie roślinności na dachach wiat jak również wokół nich. Zielone przystanki autobusowe będą odpowiadać na potrzeby dzisiejszego miasta jak również miasta przyszłości. Powierzchnia zielona każdej z wiat mogłaby stanowić około 20-25 m2 (10 m2 dachu roślinnego i ok10-15 m2 roślinnej ściany i nasadzenia wokół przystanku).
Wiaty przystankowe powinny być wykonane z wzmocnionej konstrukcji, dostosowanej do utrzymania roślinnego dachu, zgodne z obowiązującymi normami budowlanymi. Dotychczasowe wiaty przystankowe, które znajdują się obecnie we wskazanych miejscach mogą zostać przeniesione w inne miejsca, gdzie jakość wiat przystankowych jest dużo gorszej jakości lub nie ma zadaszenia. Projekt zakłada, że wiaty przystankowe będą obsadzone trawą, na ścianach mają się znaleźć pnącza, a na dachu znajdą się rośliny, które dają sobie radę w trudnych warunkach atmosferycznych.

Uzasadnienie

Zielone przystanki to zgłaszana przez mieszkańców potrzeba zwiększenia miejsc zielonych na terenie miasta. Posadzone rośliny wokół i na przystanku oprócz produkcji tlenu, poprawią jakość powietrza oraz zmniejszą ilość pyłów antysmogowych. Zielone przystanki to dodatkowa zieleń w najbardziej ruchliwych częściach miasta. Zielone przystanki mają za zadanie łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez obniżanie temperatury i ograniczanie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawę mikroklimatu, jak również retencję wód opadowych. Zielony Przystanek jest w stanie obniżyć temperaturę dachu nawet o kilka stopni Celsjusza, co w okresie upałów dla mieszkańców będzie znalezieniem chłodnego wytchnienia w oczekiwaniu na przyjazd autobusu. Beneficjentami wnoszonego projektu będą wszyscy mieszkańcy Mińska Mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Postawienie 4 wiat przystankowych90 000 zł
2Obsadzenie 4 wiat przystankowych roślinnością 40 000 zł
3Przeniesienie obecnych wiat przystankowych w inne miejsca10 000 zł
4Pielęgnacja roślinności 6 000 zł
Łącznie: 146 000 zł